Belastingplan 2016

Pinknotes als ervaringsdeskundige
26 augustus 2015
Missie en visie
2 februari 2016

Belastingplan 2016

Tarieven en heffingskortingen
Aanpassing tarief loon- en inkomstenbelasting
Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omhoog van 36,5% naar 36,55%. Deze tariefsaanpassing vloeit nog voort uit het Belastingplan 2014.

Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd, van 42% naar 40,15%. De tariefschijven worden geïndexeerd en de derde schijf wordt met € 8.548 verlengd. Daardoor wordt het aangrijpingspunt van het 52% tarief verhoogd. De vierde schijf – en daarmee de 52%-heffing – begint per 2016 bij een belastbaar inkomen van € 66.421 (2015: € 57.585).