BP Personeelsvoordeelkaart

Vraag de pas nu aan voor zakelijk voordeel op uw privékilometers

Om een BP Personeelsvoordeelkaart aan te vragen moet u werkzaam zijn bij een van de aangesloten bedrijven.

De gebruikskosten van de BP Personeelsvoordeelkaart voor het jaar 2023 zijn vastgesteld op € 3,95 per jaar. Na ontvangst van een BP Personeelsvoordeelkaart wordt het bedrag van € 3,95 in rekening gebracht ook wanneer de pas gedurende het jaar is aangevraagd. Daarna worden de paskosten in januari van elk daaropvolgend jaar per automatische incasso afgeschreven.

Gebruikerskosten worden niet in rekening gebracht aan de kaarthouder indien is overeengekomen met de werkgever of organisatie dat deze gebruikerskosten voor rekening van de werkgever of organisatie zijn.

Wekelijks worden de verschuldigde bedragen door ons kantoor geïncasseerd van uw bankrekening. Per e-mail zullen wij u een specificatie sturen van de getankte brandstof.

Voordelen

Met de BP Personeelsvoordeelkaart krijgt u korting op de adviesprijzen van BP. Daarnaast kunt u bij BP sparen voor FreeBees.

Kijk voor meer informatie op www.freebees.nl. De FreeBees spaarkaart kunt u verkrijgen bij de BP Service Stations.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de BP Personeelsvoordeelkaart zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Deze kunt u nalezen in het incassoreglement.

De overeenkomst beëindigen

Zolang U de BP Personeelsvoordeelkaart in Uw bezit heeft, is er een overeenkomst tussen U en Pinknotes.

Om de overeenkomst te beëindigen dient U de kaart voorzien van een kort begeleidend schrijven doorgeknipt op te sturen naar:

Pinknotes
Tuindersweg 34
2991 LR, Barendrecht
Lees verder
Zolang U de BP Personeelsvoordeelkaart in Uw bezit heeft, is er een overeenkomst tussen U en Pinknotes.

Om de overeenkomst te beëindigen dient U de kaart voorzien van een kort begeleidend schrijven doorgeknipt op te sturen naar:

Pinknotes
Tuindersweg 34
2991 LR, Barendrecht

Na ontvangst van de BP Personeelsvoordeelkaart zullen wij de ontvangst en beëindiging van de overeenkomst bevestigen naar Uw e-mailadres dat bij ons als laatste bekend is. Tip: Meldt Uw verzending van de BP Personeelsvoordeelkaart per e-mail aan ons kantoor opdat wij in de gaten kunnen houden of de kaart via TNT Post in onze postbus is bezorgd. Indien binnen 3 werkdagen de BP Personeelsvoordeelkaart niet werd bezorgd dan ontvangt U van ons een e-mail van dit manco.

BP PLUS Privétankpas gestolen of verloren?
Indien U besluit de overeenkomst te willen beëindigen nadat Uw BP Personeelsvoordeelkaart is gestolen of verloren, dan wordt de overeenkomst pas beëindigd na ontvangst op ons kantoor(adres zie boven) van Uw schrijven met het verzoek tot beëindiging overeenkomst en welk wordt vergezeld van een kopie door de Politie opgesteld en ondertekend proces verbaal inzake verlies/diefstal van de BP Personeelsvoordeelkaart. Zonder het proces verbaal gaan wij er vanuit dat U de kaart nog steeds in Uw bezit heeft en kan de overeenkomst niet worden beëindigd.

Heeft U nog vragen neem dan contact op met ons kantoor: telefoon 010 483 02 98

Veelgestelde vragen

Onduidelijkheden? Lees hier de veel voorkomende vragen.

1Kan ik de aanvraag van een BP Personeelsvoordeelkaart ook anders dan via de website doen?
Nee, want wij hebben een e-mailadres nodig via welke we de correspondentie laten verlopen. U ontvangt een bevestigingslink ter controle van het juiste e-mailadres per e-mail. Ook de facturatie wordt per e-mail gezonden. Dit ter besparing van de kosten en voor U een groter voordeel. Indien U zelf geen e-mailadres hebt, dan zou bijvoorbeeld via een e-mailadres van een familielid of andere bekende de correspondentie kunnen laten verlopen.
2Wanneer zie ik de korting die ik zou moeten ontvangen?
U rekent de pompprijs met de BP Personeelsvoordeelkaart af bij het tankstation en via onze per e-mail verzonden factuur ziet U het werkelijk af te rekenen bedrag.
3De afgerekende pompprijs is gelijk aan de prijs die ik via Pinknotes moest betalen. Hoe kan dit?
Het tankstation verleende al meer korting dan dat er afgesproken is met Uw organisatie, derhalve werd de lagere pompprijs aan U doorbelast. U hebt dus al een heel scherpe prijs betaald voor de brandstof. Het gemak is ook dat U overal in Nederland bij elk BP tankstation met de kaart kunt afrekenen, wetende dat U een lage prijs betaalt.
4Wanneer wordt de getankte brandstof bij mij in rekening gebracht?
Alle getankte brandstofkosten wordt in tankdata op de woensdagmorgen verzameld door Pinknotes bij BP Europa SE - BP Nederland en zonder opslag omgezet in een factuur en incasso-opdracht. Op de donderdag erna wordt het bedrag van Uw bankrekening afgeschreven.
5Hoe lang duurt het voordat ik de BP Personeelsvoordeelkaart ontvang?
De dag van ontvangst van Uw getekende overeenkomst (met bijlagen) wordt de BP Personeelsvoordeelkaart aangevraagd bij BP Europa SE - BP Nederland Deze moet worden aangemaakt in het buitenland en worden gezonden naar Pinknotes. Daarna wordt de kaart gezonden naar Uw huisadres. Meestal (met uitzondering van perioden met feestdagen) zijn hier 10 tot 14 werkdagen mee gemoeid.
6Waarom moet ik de ontvangst van mijn BP Personeelsvoordeelkaart via de website bevestigen?
De aanvrager van een BP Personeelsvoordeelkaart heeft op het e-mailadres een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Alleen diegene die met de juiste gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord heeft ingelogd, kan de kaart bevestigen. Ter bescherming van U en ons verzenden wij geen pincode naar een huisadres als deze niet op de juiste wijze als ontvangst is bevestigd.
7Ik heb de BP Personeelsvoordeelkaart ontvangen en heb deze als ontvangst bevestigd, maar ontvang geen pincode. Hoe kan dat?
Binnen twee werkdagen na bevestiging van de ontvangst wordt aan U de pincode toegezonden. TNT Post zal meestal binnen 3 werkdagen de pincode bezorgen. Mocht dit niet het geval zijn dan dient U direct contact op te nemen met Pinknotes.
8Kan ik een tweede BP Personeelsvoordeelkaart aanvragen voor gebruik in een andere auto van het gezin?
Nee, wij hebben met Uw organisatie afgesproken dat slechts één kaart per werknemer/persoon zal worden verstrekt. De kaart kan echter wel voor meerdere brandstoffen en/of voertuigen gebruikt worden.
9Kan ik ongelimiteerd de BP Personeelsvoordeelkaart gebruiken?
Nee, de kaart is gelimiteerd in het dagelijks en wekelijks gebruik. Deze limiet is afgestemd op een normaal gebruik per consument. Bij overschrijding van de limiet zal de kaart automatisch worden geblokkeerd voor gebruik. Dit ter bescherming van U indien U ongemerkt de kaart zou verliezen en derden misbruik zouden willen maken.

Aanvragen BP Personeelsvoordeelkaart

Met de BP Personeelsvoordeelkaart krijgt u korting op de adviesprijzen van BP. Daarnaast kunt u bij BP sparen voor FreeBees.

  Persoonsgegevens


  Contactgegevens


  Betaalgegevens


  Bedrijf / organisatie


  Toevoegen loonstrook/loonstroken (max 4 Mb)
  Kopie loonstrook meest recente maand
  (bedragen moeten onleesbaar worden gemaakt)